Organisasjonsnummer: 967 815 632

Navn/foretaksnavn: NYLUND AS

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse: Granåsvegen 9, 7069 TRONDHEIM

Postadresse: Postboks 9470 Sluppen, 7495 TRONDHEIM

Telefon: 73 92 40 00

Daglig leder/ adm.direktør: Ragnvald Tiller

Næringskode(r): 70.100  Hovedkontortjenester

Yter tjenester til eget foretak/konsern plassert i: 46.733  Engroshandel med fargevarer

Sektorkode: 2100 Private aksjeselskaper mv.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim